WWW_Bulgarian_high res.png

Здравната грижа е по-добра, когато е съобразена с нуждите на жените и момичетата.

Моля, споделете Вашето номер едно искане или желание и добавете гласът си към гласовете на милион жени и момичета от целия свят, които искат промяна.

Вашето мнение е уникално и е важно!

Затова организации от целия свят с общо усилия искат да чуят от един милион жени и момичета на възраст над 15 години, коe e най-важното за собственото им репродуктивно и майчино здравеопазване.

Отговорите ще помогнат за развититето на политики, програми и услуги, и ще създадат движение, което поставя нуждите на жените и момичетата в центъра на усилията за подобряване на здравните грижи.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ВАШИЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН!